RSS của 2dep.vn

RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do 2dep.vn cung cấp
Trang chủ RSS 
Sống RSS 
  | - - - Nhịp đập cuộc sống RSS 
  | - - - GU sống RSS 
  | - - - Giải trí RSS 
  | - - - Thể thao RSS 
Nhà hay RSS 
  | - - - Ngắm RSS 
  | - - - Không gian sống RSS 
  | - - - Chat với Chuyên gia RSS 
  | - - - How to RSS 
Gu đẹp RSS 
  | - - - Trending RSS 
  | - - - Make up & skincare RSS 
  | - - - Đẹp+ RSS 
  | - - - Fashionista RSS 
Đẹp Portrait RSS 
Trải nghiệm RSS 
  | - - - Người Sành Ăn RSS 
  | - - - Travelholic RSS 
Thương hiệu RSS 
Blog RSS 
Nghiên cứu RSS 
Video RSS 
Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ 2dep.vn
2dep.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.