Bãi bỏ lương cơ sở từ năm 2022, mức hưởng 10 khoản trợ cấp BHXH sẽ thay đổi

Lương cơ sở là một trong những căn cứ để tính mức hưởng nhiều loại trợ cấp BHXH cho NLĐ. Nếu bỏ lương cơ sở, các khoản trợ cấp BHXH của NLĐ sẽ bị thay đổi theo.

Một trong những nội dung quan trọng trong cải cách tiền lương được nêu tại Nghị quyết 27/NQ-TW là bãi bỏ lương cơ sở. Theo đúng lộ trình của Nghị quyết 27, từ năm 2021 lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ, nhưng thời điểm này đã được lùi lại đến ngày 01/7/2022.

Trong đó, lương cơ sở là một trong những căn cứ để tính mức hưởng nhiều loại trợ cấp BHXH cho người lao động. Do đó, khi bãi bỏ lương cơ sở, đồng nghĩa với các khoản trợ cấp BHXH của người lao động cũng sẽ bị thay đổi theo.

Hiện nay, lương cơ sở đang được áp dụng để tính các loại trợ cấp BHXH cụ thể như sau:

1 - Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Đối với lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người này sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con số tiền bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Bãi bỏ lương cơ sở từ năm 2022, mức hưởng 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi - Ảnh 1
Bãi bỏ lương cơ sở từ năm 2022, mức hưởng 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Hà Nội: Xe khách được hoạt động trở lại

2 - Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sau sinh

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng thai sản, khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ còn yếu, theo Điều 41 Luật BHXH năm 2014 quy định, sẽ được nghỉ dưỡng sức từ 05 - 10 ngày và được hưởng số tiền một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

3 - Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Người lao động đã nghỉ việc theo Điều 29 Luật BHXH năm 2014 quy định sẽ được hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định. Theo đó, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ người lao động vẫn chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức từ 05 - 10 ngày/năm.

Và mức hưởng dưỡng sức sau khi ốm đau một ngày được tính số tiền bằng 30% mức lương cơ sở.

4 - Trợ cấp cho người lao động khi bị suy giảm khả năng lao động, theo điều 48, 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định:

- Trợ cấp một lần khi bị suy giảm từ 5% - 30%:

Khi bị suy giảm 5% khả năng lao động thì người lao động được hưởng 05 lần mức lương cơ sở. Sau đó được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở với mức suy giảm thêm 1%.

- Trợ cấp hàng tháng khi người lao động bị suy giảm từ 31% trở lên:

Bãi bỏ lương cơ sở từ năm 2022, mức hưởng 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi - Ảnh 1

>>> Có thể bạn quan tâm: TP.HCM: Mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trong tuần tới

Trường hợp này người lao động được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở khi thêm 1%.

5 - Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Trường hợp này, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe người lao động chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức từ 05 - 10 ngày/lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức trợ hưởng 01 ngày với số tiền bằng 30% mức lương cơ sở.

Căn cứ: Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

6 - Trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì theo Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định, ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng do suy giảm khả năng lao động thì mỗi tháng sẽ được hưởng thêm trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

7 - Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trường hợp này, thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị thiệt mạng, theo quy định tại Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Bãi bỏ lương cơ sở từ năm 2022, mức hưởng 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi - Ảnh 1

8 - Mức trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng

Mức lương hưu thấp nhất hàng tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở, theo khoản 5 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định.

9 - Trợ cấp mai táng

Người đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, bị chết do tai nạn lao động, người đang hưởng lương hưu… theo Điều 66 Luật BHXH năm 2014 quy định, khi chết thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng với số tiền bằng 10 lần mức lương cơ sở.

10 - Trợ cấp tuất hàng tháng

Mỗi thân nhân người lao động được hưởng mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì trợ cấp tuất hàng tháng được nhận bằng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy, khi bỏ lương cơ sở, sắp tới đây các khoản trợ cấp trên sẽ bị thay đổi. Nhưng những nội dung này bị thay đổi cụ thể ra sao từ ngày 01/7/2022 thì hiện nay chưa có hướng dẫn.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê